MeiDy Jeugd & Gezin

Blok2 Img

MeiDy Jeugd & Gezin

 

Hartelijk welkom op onze site! Hoe giet het MeiDy?

Wij stellen ons graag aan jou voor!

Wij vinden dat elk kind hoort op te groeien op een veilige plek. Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze een passend en stabiel thuis hebben. Hiermee hebben ze een gedegen basis om een eigen plek in de samenleving te vinden.

Voor MeiDy zijn de eerste duizend dagen van een kind erg belangrijk. Wij zijn gespecialiseerd in onder andere hechting en trauma. Zowel intramuraal als extramuraal kan MeiDy hierin ondersteunend zijn. Wij bieden therapie, behandeling en begeleiding aan. Met het zorgaanbod van MeiDy onderscheiden wij ons hierin. Daarnaast is onze visie onder andere preventief in te spelen op hechtingsproblematiek en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Ons zorgaanbod bevat vele elementen uit de zienswijze van de IMH: Infant Mental Health.

 

Ons team

MeiDy bestaat uit team: wenje, ambulant en het behandelteam. Deze teams zijn complementair. Hierdoor is het mogelijk één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt MeiDy.

MeiDy biedt

Specialistische Jeugdzorg in de gehele provincie Friesland en Groningen. Vanuit de verlengde jeugdwet kan begeleiding maximaal worden geboden aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar. De indicatie wordt afgegeven door de Friese en Groningse gemeenten. 

Wij werken samen met gecertificeerde instellingen in heel Nederland, wijkteams en jeugdteams vanuit alle gemeenten in Friesland en daarbuiten.

MeiDy is gecontracteerd bij een aantal zorgverzekeringen waardoor het mogelijk kan zijn dat behandelingen voor jou worden vergoed. 

Vanuit de WMO opereert MeiDy in de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de OWO gemeenten en Súdwest Fryslân. 

Zo kort als het kan,
zo lang als nodig.

Starten MeiDy

MeiDy Nieuws